Klubik Dziecięcy


Nazwa zadania: "Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych"
Inwestor: UM Świętochłowice
Data wykonania: Czerwiec - Grudzień 2022
Miejsce realizacji: Świętochłowice ul. Hajduki

Fotografie z realizacji: