Urząd Pocztowy - Żwirki i Wigury


Nazwa zadania: "Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń dla placówki pocztowej w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 62-68"
Inwestor: Poczta Polska S.A.
Data wykonania: lipiec 2015 - październik 2015
Miejsce realizacji: Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 62-68

Fotografie z realizacji: