Rynek w Częstochowie

Projekt został sporządzony w ramach konkursu na: "Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania i zabudowy Starego Rynku w Częstochowie wraz z odcinkami ulic: Mirowskiej, Senatorskiej i Stary Rynek".

Inwestor: Miasto Częstochowa
Data wykonania: luty 2015

Projekty: