AWF Raciborska


Nazwa zadania: "Remont sal dydaktycznych, szatni, pomieszczeń biurowych i toalet ogólnodostępnych w budynku Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 1"
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Data wykonania: listopad 2014 - wrzesień 2015
Miejsce realizacji: Katowice, ul. Raciborska 1

Fotografie z realizacji: