Zespół Szkół Plastycznych


Nazwa zadania: "Zagospodarowanie poziomu III kondygnacji segmentu S-12 Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach"
Inwestor: Urząd Miasta Katowice
Data wykonania: czerwiec 2011 - listopad 2011
Miejsce realizacji: Katowice, ul. Ułańska 7

Fotografie z realizacji: