Centrum Kultury


Nazwa zadania: "Adaptacja piwnic w budynku Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie na działalnośc gastronomiczną"
Inwestor: Urząd Miasta Chorzów
Data wykonania: lipiec 2011 - grudzień 2011
Miejsce realizacji: Chorzów, ul. Sienkiewicza 3

Fotografie z realizacji: