Najwyższa Izba Kontroli

Nazwa zadania: "Kapitalny remont i modernizacja budynku Delegatury NIK przy ul. Powstańców 29 w Katowicach"
Inwestor: Najwyższa Izba Kontroli
Data wykonania: czerwiec 2008 - grudzień 2008
Miejsce realizacji: Katowice, ul. Powstańców 29

Fotografie z realizacji: